GAT - Give and take the book, một ứng dụng chia sẻ và đánh giá sách

GAT - Give and take the book, một ứng dụng chia sẻ và đánh giá sách. Xây dựng “Tủ sách doanh nghiệp GATUP”: Cung cấp giải pháp xây dựng truyền thông nội bộ, hoạt động gắn kết nhân viên, tạo dựng một nét mới cho văn hoá doanh nghiệp: VĂN HOÁ ĐỌC.

Là những người trẻ yêu sách, mong muốn thúc đẩy việc đọc và biến đọc sách thành công cụ hiệu quả trong công việc. GATUP - Giải pháp quản lý tủ sách doanh nghiệp (https://up.gatbook.org/), với hai hoạt động chính:

Cung cấp phần mềm GATUP cho các doanh nghiệp có tủ sách, hoạt động đọc sách, nhưng chưa hiệu quả.

Xây dựng “Tủ sách doanh nghiệp GATUP”: Cung cấp giải pháp xây dựng truyền thông nội bộ, hoạt động gắn kết nhân viên, tạo dựng một nét mới cho văn hoá doanh nghiệp: VĂN HOÁ ĐỌC.

------------------

Ý tưởng ra đời GATUP:

Thực tế mình có tiếp xúc một số doanh nghiệp có cách làm truyền thông nội bộ rất hay: xây dựng tủ sách công ty, họ có nhiều hoạt động rất thú vị, tiết kiệm chi phí lại hiệu quả.

Tuy nhiên hầu hết đều chưa có công cụ quản lý, phụ thuộc rất nhiều vào người phụ trách - đôi khi người phụ trách thấy mất thời gian.

Đại dịch Covid-9 đến ảnh hưởng rất nhiều đến các doanh nghiệp, trong đó có cả GAT: hoạt động truyền thông nội bộ doanh nghiệp bị cắt giảm, thay đổi nhân sự dẫn đến bất ổn về tổ chức, bên cạnh đó, câu chuyện về làm văn hoá cho doanh nghiệp luôn là bài toán khó.

Làm sao tổ chức được hoạt động nội bộ cho nhân viên khi chi phí giảm, không thể ra ngoài làm event/team building, làm sao vực dậy không khí văn phòng?,...

Đây cũng là lúc chúng mình nhận ra đọc sách có thể mang đến lợi ích như thế nào. Chúng mình muốn xây dựng mô hình đọc sách trong doanh nghiệp, vừa hỗ trợ việc quản lý, đồng thời giải quyết các vấn đề về hoạt động = > GATUP ra đời.

------------------

Hiện tại GATUP đã triển khai ở 4 doanh nghiệp tại Hà Nội.

Mình rất mong được kết nối với anh/chị/bạn đang làm việc trong các start-up, doanh nghiệp SME, những người đang tìm kiếm giải pháp xây dựng nội bộ cho doanh nghiệp. Rất mong nhận được sự góp ý của mọi người.