Startup Bất động sản thật: Remaps.vn đăng tin, check quy hoạch

Startup Bất động sản thật: Remaps.vn cho phép người dùng đăng tin, check quy hoạch, tạo rổ hàng...

Chia sẻ của facebook Duc Le : mình có giới thiệu về startup Remaps.vn của mình trước event Lauching (ngày 10/11/2020).

Đến thời điểm hiện tại, web cũng đã nhận được nhiều sự ủng hộ của người dùng, khi traffic trung bình mỗi ngày từ 11-12 ngàn lượt (Tương ứng 330-360 ngàn lượt 1 tháng).

Hiện nay theo thiết kế thì mình mới chỉ hoàn thành khoảng 30% khối lượng công việc theo dự tính, nên cũng còn khá nhiều chức năng đang ấp ủ mà chưa gắn vào được, vì để làm tốt cũng cần chuẩn bị lại chút về nguồn lực tài chính.

Ngoài ra hiện nay mình cũng muốn kiếm 1 bạn CMO, định hướng thì có, target cũng có, chỉ là việc triển khai thì chưa làm được tốt. Vì trước giờ mấy thông số về traffic và người dùng này kia đều tăng tự nhiên chứ chưa có nhiều sự tham gia của marketing.

Định hướng nền tảng của mình là hướng tới số đông, do đó cũng cần có bạn đồng hành có kinh nghiệm về tiếp cận số đông.

Cảm ơn các bạn đã đọc.